01. Hoi allemaal (nog 69 nachtjes) 21-2-2011

 

1. Hoi allemaal (nog 69 nachtjes)              

    21 februari 2011

 

                                              


                                

 

Eindelijk is het dan zover en kunnen we jullie deelgenoot maken van onze plannen en uitvoering van de voorgenomen pelgrimstocht naar Santiago de Compostela. Nu we weten welke reislog we gaan gebruiken onderweg, willen we jullie ook op de hoogte houden van onze voorbereidingen en alle stress daar om heen. We komen er achter dat de tijd heel snel aan het voorbij gaan is en dat we nog maar 69 nachtjes voor de dag van ons vertrek zitten. We hebben een IPhone4 gekocht voor de communicatie, de verslaglegging en de foto's. Echter om dit tooltje aan de gang krijgen moet je veel geduld hebben. Zo makkelijk als het tooltje zou moeten werken, zo moeizaam verliep het met het installeren van allerlei applicaties. Enkele configuraties bleken niet uitgevoerd te kunnen worden omdat ze niet in overeenstemming waren met de handleidingen. We hebben de verkoper meer dan eens moeten raadplegen. Hoe dan ook, we hebben met hulp een heleboel aan de gang gekregen maar weten nog niet precies hoe alles werkt. De tekst maken we nu op in de notities die we dan kopiëren en plakken zodra we online kunnen. Hoe anders krijgen we onze teksten vooraf getypt en opgeslagen zonder internet in te schakelen. We zullen buiten Nederland alleen gebruik gaan maken van Wi-Fi lokaties om de kosten binnen de perken te kunnen houden. De achterban wil toch graag op de hoogte blijven. Berichten en foto's via ons tooltje verzenden naar de reislog gaat inmiddels perfect. Wij zijn nog zoekende hoe we video's op de reislog kunnen plaatsen maar ook dat gaat ons vast lukken. Onze eerste indruk is dat deze reislog duidelijk en gebruiks-vriendelijk is en jullie up to date zal houden van onze prestaties en verrichtingen. Voor een ieder is er de mogelijk-heid om via een door jullie zelf ingegeven e-mail adres op de hoogte te blijven en ons te kunnen volgen.

We gaan het allemaal beleven. Wij hebben er heel veel zin in en we hopen dat jullie het leuk zullen vinden om onze verslagen in alle facetten van onze voorgenomen wandeltocht te lezen. Bij al onze berichten in de voorbereiding zullen we wat foto's plaatsen gemaakt tijdens de wandeltochten die we als training gelopen hebben, onder andere het Krijtlandpad (93 km), Airbornepad (220 km), Maas en Peelliniepad (122 km) en het Pieterpad (500 km). Bijna alle trainingen hebben we gelopen met de uitrusting die ook mee gaat op weg naar Santiago de Compostela. Tijdens het lopen van het Pieterpad hebben we alle uitrustingstukken goed kunnen uitproberen en ze voldeden. Veel mensen hebben we toen ontmoet en belooft dat we een verslag van het Pieterpad zouden maken.

 

Inmiddels is dit verslag te lezen op de reislog  of via de keuzeknop in deze reislog. . 
Voor hen die het nog niet weten, ons vertrek staat gepland op zondag 1 mei 2011 om 09.00 uur vanaf de hoofdingang van het bejaardencentrum de Weijers in Schaijk. 

Wordt vervolgd...

 

                                                                                      

 Reacties

Laurie Faro op 10-09-2012 16:37

Beste Peter Paul en Tonny,

Indrukwekkend verhaal, alweer een tijdje geleden. Zou jullie verhaal mogen worden opgenomen in PILNAR? Zie de uitleg hieronder. Alavst hartelijk dank!

Verzoek om toestemming opname weblog en digitale reisverslagen in PILNAR

 

Het Nederlands Genootschap van St. Jacob is een samenwerking aangegaan met de School of Humanities, onderzoeksgroep Religie en Ritueel, van de Tilburg University en het Meertens Instituut, KNAW te Amsterdam om een digitaal bestand van moderne pelgrimsverhalen te realiseren. Doelstelling van dit project PILNAR is te komen tot een voor wetenschappelijk onderzoek toegankelijk digitaal bestand van verslagen van pelgrims naar Santiago de Compostella. Het gaat met name om verhalen waarin verslag wordt gedaan van de tocht, de belevenissen onderweg en de ervaringen. Onderzoekers kunnen dan door moderne data-analyses gegevens uit alle beschikbare verslagen combineren en interpreteren en zo bij voorbeeld de reden benoemen waarom het aantal pelgrims de laatste jaren zo enorm toeneemt.

 

PILNAR wordt gefinancierd door CLARIN-NL. CLARIN maakt deel uit van het Europese initiatief CLARIN-EU, en werkt mee aan de ontwikkeling van een duurzame Europese digitale infrastructuur voor de sociale en geesteswetenschappen. Via deze infrastructuur komen bronnen, methoden en tools op een gestandaardiseerde wijze beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. Na een voorbereidende fase van CLARIN-EU is in 2009 CLARIN-NL van start gegaan. Op dit moment worden meer dan 30 verschillende projecten binnen CLARIN-NL uitgevoerd. PILNAR is één van deze projecten.

 

Wat willen we vastleggen in PILNAR?

Verhalen op schrift, op websites, op weblogs maar ook verhalen die u nog heeft liggen van vroeger of van familieleden die ooit de tocht ondernomen hebben.

De verhalen zullen worden opgeslagen in een afgesloten CLARIN database die toegankelijk is via het Meertens Instituut en zijn niet openbaar toegankelijk doch uitsluitend voor wetenschappelijke doeleinden op aanvraag beschikbaar. Gebruikers dienen vooraf te tekenen voor het strikt vertrouwelijk gebruik van de database, en wetenschappelijke publicaties dienen zodanig te worden geredigeerd dat gebruikte data niet tot individuele personen en verslagen kunnen worden herleid.

 

U hebt een weblog en/of een reisverslag op het internet geplaatst en we willen heel graag dit verhaal of verslag opnemen in PILNAR. Indien u toestemming geeft, stellen we het op prijs indien u dit per mailbericht kenbaar maakt aan Laurie Faro. Natuurlijk stellen wij uw medewerking zeer op prijs en we hopen dat veel mensen hun medewerking zullen verlenen.

Alvast heel hartelijk dank voor uw moeite!

Met hartelijke groet,

Laurie Faro, wetenschappelijk onderzoeker PILNAR

Tilburg University, School of Humanities

Postbus 90153, NL 5000 LE Tilburg

e-mail: l.m.c.faro@uvt.nl         

Tel: 013-4662056

 

Commentaar
Jouw naam/bijnaam
Website url
E-mail
Hou mij op de hoogte
Ik wil op de hoogte gehouden worden
Vul deze captcha in
Dit is een verplicht veld